TUYỂN SINH

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2013 CỦA KHOA NLTS

2/19/2013 4:05:07 PM
Năm 2013, Khoa Nông - Lâm - Thủy sản được Trường Đại học Quảng Bình dành chỉ tiêu tuyển sinh cho 04 ngành đại học: SP Sinh học, Lâm nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường; 03 ngành cao đẳng: Lâm nghiệp, SP Sinh học (Ghép KTNN), Chăn nuôi (Ghép với Thú y).


Các Tin đã đăng

  THÔNG TIN MỚI VỀ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2013 1/12/2013 8:50:23 PM

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012 3/15/2012 10:33:39 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình