TUYỂN SINH

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG ĐÀO TẠO TẠI KHOA NÔNG LÂM NGƯ

3/21/2018 9:29:25 AM

CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC

CHUYÊN NGÀNH: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI - THÚ Y

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình