TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

4/10/2019 3:15:34 AM
Năm 2019, Khoa Nông Lâm Ngư sẽ tuyển sinh 5 ngành Đại học (Đại học sư phạm Sinh học; Đại học Phát triển nông thôn; Đại học Lâm học; Đại học Quản lý tài nguyên rừng và Đại học Quản lý tài nguyên môi trường) và 3 ngành Cao đẳng (Cao đẳng sư phạm Sinh học; Cao đẳng chăn nuôi, thú y; Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản). Tổng số chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy của khoa được giao năm 2019 là 380 chỉ tiêu.

PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU VỀ KHOA NÔNG LÂM NGƯ VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình