TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2017

7/31/2017 10:15:51 AM
Năm 2017, Khoa Nông Lâm Ngư sẽ tuyển sinh 8 ngành Đại học, Cao đẳng và các lớp đào tạo liên thông. Tổng số chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy của khoa được giao năm 2017 là 385 chỉ tiêu.

I. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2017

1. Thông tin chung

TT

Hệ/ Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Hình thức tuyển sinh

Vùng tuyển sinh

Các ngành đào tạo đại học:

1

Lâm nghiệp

52620201

60

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý, Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03)

 

Xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước

2

Sư  phạm Sinh học

52140213

35

- Toán, Vật lý, SINH HỌC (A02)

- Toán, Hóa học, SINH HỌC (B00)

- Toán, SINH HỌC, Địa lý (B02)

- Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC (D08)

 

Xét tuyển

Tuyển thí sinh có hộ khẩu Quảng Bình

3

Phát triển nông thôn

52620116

60

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý, Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03)

 

Xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

60

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý, Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03)

 

Xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước

Các ngành đào tạo cao đẳng:

5

Lâm nghiệp

51620201

40


- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý, Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03)

Xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước

 Chăn nuôi (ghép  với Thú y)

51620105

40

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý, Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03)

 

Xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước

7

 Nuôi trồng thủy  sản

51620301

40

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý, Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03)

 

Xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước

8

Sư phạm Sinh học (ghép với Công nghệ) 

50114213

50

- Toán, Vật lý,Sinh học (A02)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán,Sinh học, Địa lý (B02)

- Toán, Tiếng Anh,Sinh học (D08)

Xét tuyển

Tuyển thí sinh có hộ khẩu Quảng Bình

 

             

 

Lưu ý:  Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

-Môn thi chính(nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

-Môn so sánh: chữ thường, đậm

2.Phương thức tuyển sinh

a) Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học;

b) Riêng các ngành có môn thi năng khiếu, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm thi môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi để xét tuyển;

c) Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học.

3. Đối tượng tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh

a)Vùng tuyển: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành học.

b)Ưu tiên trong tuyển sinh: Nhà trường áp dụng ưu tiên trong tuyển sinh về tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017. Cụ thể:

-Ưu tiên theo nhóm đối tượng và theo khu vực (theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017) với khung điểm ưu tiên theo mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.

- Ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường các đối tượng được quy định tại khoản 2, và Description: Điểm neoDescription: Điểm neokhoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017.

- Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được Nhà trường ưu tiên trong xét tuyển vào trường theo khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017.

4. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Description: Điểm neoDescription: Điểm neo- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, sau đó Nhà trường xây dựng phương án xét tuyển.

5. Điểm xét tuyển

a)     Đối với các ngành Đại học:

Điểm xét tuyển = 15,5 điểm(tổng 3 môn (chưa nhân hệ số) + điểm ưu tiên)

b)     Đối với các ngành Cao đẳng:

+ Các ngành Cao đẳng sư phạm: Điểm xét tuyển = 12,5 điểm (tổng 3 môn (chưa nhân hệ số) + điểm ưu tiên)

+ Các ngành Cao đẳng ngoài sư phạm: Điểm nhận Hồ sơ xét tuyển = 12,5 điểm (tổng 3 môn (chưa nhân hệ số) + điểm ưu tiên)

7. Hồ sơ,thời gian, cách thức - địa điểm đăng ký xét tuyển

- Nhà trường tổ chức tiếp nhận Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau mỗi đợt xét tuyển,nếu chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo công khai xét tuyển bổ sung(ngành, chỉ tiêu).

- Để tham gia xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Các đợt xét bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường, cụ thể như sau:

a) Hồ sơ ĐKXT

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu) có ghi rõ đợt xét tuyển. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp(nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017;

- Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

b) Thời gian, Description: Điểm neoDescription: Điểm neocách thức - địa điểm:

- Thời gian:Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cách thức -địa điểm:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ- Trường Đại học Quảng Bình)

+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:

Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo- Trường Đại học Quảng Bình

Số 312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Quảng Bình

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Nhà trường áp dụng mức thu lệ phí tuyển sinh theo khoản 1, 2, 3 thông tư 40/2015-TTLT-BTC - BGDĐT, cụ thể như sau:

- Thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào Trường:30.000 đồng/hồ sơ

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng: 30.000đồng/hồ sơ.

- Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc các ngành có thi năng khiếu:

+ Đăng ký tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.

+ Đăng ký tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ(bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

9. Trúng tuyển và Nhập học

a) Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định củaBộ GD&ĐT bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến trường bằng thưchuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường (đối với trường hợp trúng tuyển đợt1) hoặc có thể bằng phương thức trực tuyến (đối với trường hợp trúng tuyển các nguyện vọng bổ sung).

b) Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trongnăm tốt nghiệp hoặcbằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp cácnăm trước; Giấy khaisinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy địnhtrong văn bản hướngdẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển

II. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Lâm nghiệp

- Chuẩn đầura:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư ngành Lâm nghiệp. Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quảnlý nhà nước có liên quan đến lâm nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, nôngthôn miền núi; Các chi cục kiểm lâm, các phòng nông nghiệp huyện, các dự án bảotồn, phát triển, Vườn Quốc gia, các trung tâm tư vấn lâm nghiệp, các lâmtrường, ban phòng hộ, công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp, các trang trại sảnxuất; Giảng dạy, nghiên cứu tại các Viện chuyên ngành, Các trường ĐH, CĐ, TCCN,... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

2. Phát triển nông thôn

- Chuẩn đầura:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Phát triển nôngthôn. Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác tại các cơ quanquản lý và chỉ đạo sản xuất nông lâm ngư nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất vàkinh doanh nông lâm ngư nghiệp, các Tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triểnnông nghiệp nông thôn;Các tổ chức, ngân hàng tín dụng nông nghiệp nông thôn;Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nôngnghiệp; Giảng dạy tại các Trường Đại học, CĐ, TCCN,... Có thể tiếp tục học tậpở trình độ cao hơn.

3. Quản lý tài nguyên và môi trường

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyênvà môi trường. Thời gian đào tạo: 4 năm.

+  Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốtnghiệp có thể làm việc tại các dự án liên quan đến Tài nguyên và Môi trường;Ban quản lý các khu công nghiệp, các nhà máy xử lý nước, hóa chất, phân bón, …Làm việc tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn, khu sinh quyển, các cơ quan quảnlý nhà nước về tài nguyên và môi trường như: Sở Tài nguyên và Môi trường;Chuyên viên địa chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuyên viên tàinguyên và môi trường tại các công ty, doanh nghiệp, cảnh sát môi trường; Có thể giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các Viện, Trường ĐH, CĐ, TCCN có đào tạo các ngành về Tài nguyên và Môi trường,... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

4. Sư phạm Sinh học

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo:  Đào tạo Cử nhân Sư phạm Sinh học. Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy lý thuyết cũng nhưthực hành về lĩnh vực sinh học tại các trường THPT, THCS, TCCN và dạy nghề,trường Cao đẳng; Làm việc ở các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quanđến lĩnh vực sinh học, Công nghệ sinh học, Tài nguyên môi trường, nông nghiệp,trung tâm ứng dụng tiến bộ công nghệ sinh học, trung tâm bảo tồn thiên nhiên,vườn quốc gia; Nghiên cứu khoa học ở các viện nghiên cứu sinh học, trung tâmnghiên cứu và ứng dụng sinh học; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

5. Nuôi trồng thủy sản

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Nuôi trồng thủy sản. Thời gian đào tạo: 3năm

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể phụ trách công tác NTTS, côngtác quản lý kỹ thuật tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanhNTTS; Làm cán bộ quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất tại các cơ sở NTTS; Làmviệc tại các bộ phận về môi trường nuôi, dịch bệnh lĩnh vực NTTS, các dự ánNTTS... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

6. Chăn nuôi(Ghép với thú y)

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi - Thú y. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tạicác cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến Chăn nuôi; Cán bộ kỹ thuật tạicác cơ sở chăn nuôi, thú y; Làm việc tại các trạm, trại về lĩnh vực chăn nuôitại các xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố); Làm việc tại cácTrung tâm tư vấn, kiểm dịch, công ty, doanh nghiệp về chăn nuôi; Làm cán bộnghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu khoa học về chăn nuôi; làm chuyên viên, cánbộ kỹ thuật ở sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; Có thể tiếp tục học tập ởtrình độ cao hơn.

7. Đào tạo các ngành liên thông

Các ngành họccủa Khoa đều được đào tạo liên ngành, liên thông lên trình độ cao hơn.

IV. CƠ HỘI CỦA SINH VIÊN

Sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu tại khoa có cơ hội:

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường, các cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ trong và ngoài tỉnh tổ chức.

- Trong suốt quá trình học tập được tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình tình nguyện hè,tham gia các câu lạc bộ như guita, bóng chuyền, bóng đá, bạn yêu môi trường, câu lạc bộ tài năng trẻ, tham dự chương trình hè về quản lý tài nguyên và nông nghiệp tại Thái Lan…

 - Tham gia các kỳ thi Olympic quốc gia – quốc tế.

 - Được xem xét để cấp các học bổng du học tại các nước như Trung quốc,Thái Lan, Nga, Pháp.

 - Hàng năm sinh viên được xét để nhận các học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài năng,học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như học bổng Happel,Vallet, Kova Hensen…

 

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:

www.qbu.edu.vn hoặc www.quangbinhuni.edu.vn

Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0232.3824052 - 091.222.3773 (Trưởng khoa NLN)

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình