TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh 2020 hệ LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2

1/13/2020 12:44:02 PM
Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Ngành Đại học Sư phạm Sinh học. Ngành Lâm học (Lâm sinh, Lâm nghiệp)

Đại học Quảng Bình Thông báo tuyển sinh 2020 hệ LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 hệ ĐẠI HỌC các ngành sau:
1. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường .
- Liên thông từ trung cấp và cao đẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Tài nguyên và môi trường,…
- Văn bằng 2: Thí sinh đã tốt nghiệp 1 ngành đại học.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 29/2/2020.
- Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 3 năm 2020
2. Ngành Đại học Sư phạm Sinh học
- Liên thông từ cao đẳng các ngành: SP Sinh học; CĐ công nghệ sinh học; CĐ Sinh-GDTC
- Văn bằng 2: Thí sinh đã tốt nghiệp 1 ngành đại học.
-Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 29/2/2020.
- Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 3 năm 2020
3. Ngành Lâm học (Lâm sinh, Lâm nghiệp)
- Liên thông từ trung cấp và cao đẳng các ngành: Lâm học; Lâm sinh; Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Phát triển nông thôn; Nông học; khoa học cây trồng...
- Văn bằng 2: Thí sinh đã tốt nghiệp 1 ngành đại học.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 29/2/2020.
- Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 3 năm 2020.

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình