TUYỂN SINH

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Nuôi trồng Thủy sản

7/28/2017 4:29:34 PM

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo kỹ sư Cao đẳng Nuôi trồng Thủy sản có khả năng nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các cơ sở sản xuất, đào tạo, các cơ quan quản lý nhà nước về Nuôi trồng Thủy sản và phát triển nông thôn, các cơ sở phát triển và xuất khẩu thủy sản.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Kiến thức

- Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

- Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở và chuyên môn.

- Áp dụng và phân tích được các kiến thức về sinh thái môi trường, sinh lý, mô phôi học động vật thuỷ sản vào chuyên ngành NTTS; áp dụng và khái quát được các kiến thức ngư loại học, sinh vật thuỷ sinh đối với ngành NTTS;

- Có kiến thức chuyên sâu để áp dụng vào thực tế sản xuất, công tác chuyên môn, như sản xuất giống nhân tạo các đối tượng thủy sản, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản, phòng trị bệnh và quản lý môi trường NTTS;

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo máy tính và internet trong việc tìm kiếm, tra cứu thông tin;

- Có kiến thức ngoại ngữ: Anh văn TOEIC 350 (nội bộ), có thể khai thác tài liệu nước ngoài về chuyên ngành NTTS.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp NTTS về kỹ thuật nuôi, sản xuất giống nhân tạo, phân loại, xác định các yếu tố môi trường, phòng trị bệnh thủy sản;

          - Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các cơ sở NTTS, các hoạt động phòng trừ dịch bệnh, quản lý môi trường NTTS;

- Có khả năng chuẩn bị báo cáo, tổ chức thực hiện các buổi tập huấn khuyến ngư, hội thảo đầu bờ.

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác, khách hàng;

- Có tinh thần làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ;

- Có tính kiên nhẫn, biết khắc phục những khó khăn, trở ngại trong từng hoàn cảnh và không ngại gian khổ để hoàn thành công việc;

           - Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng, nhân dân.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất ở các cơ sở NTTS và các lĩnh vực liên quan đến NTTS;

- Phụ trách công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS; tự lập trang trại nuôi trồng thủy sản với quy mô hộ gia đình.

- Giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành NTTS bậc trung cấp hoặc các trường dạy nghề;

- Chuyển đổi nhanh làm việc được ở các bộ phận về môi trường sinh thái, các cơ sở nghiên cứu, quản lý môi trường; các bộ phận điều tra nghiên cứu sinh vật thuỷ sinh tìm kiếm ngư trường khai thác và các bộ phận sản xuất, quản lý NTTS của các công viên, vườn quốc gia, cứu hộ động vật thủy sản.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

            - Nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn;

            - Tiếp tục học ở trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực NTTS và các lĩnh vực liên quan.

            - Bồi dưỡng thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thể được trực tiếp giảng dạy các hệ trung cấp, dạy nghề chuyên ngành NTTS.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

            Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản hệ cao đẳng có khả năng:

1. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp NTTS về kỹ thuật nuôi thương phẩm, sản xuất giống nhân tạo các đối tượng thủy sản.

           2. Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các cơ sở NTTS, các hoạt động phòng trừ dịch bệnh, quản lý môi trường NTTS;

3. Có khả năng chuẩn bị báo cáo, tổ chức thực hiện các buổi tập huấn khuyến ngư, hội thảo đầu bờ; khả năng trình bày kết quả.

4. Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ nuôi trồng các đối tượng chính ở Việt Nam.

5. Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

6. Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác, khách hàng;

7. Có tinh thần làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ;

8. Có khả năng hiểu biết xã hội, khả năng khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động chuyên môn, có ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động nghề nghiệp.

9. Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê sinh học.

10. Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ hiệu quả, đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản có thể:

1. Quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất ở các cơ sở NTTS và các lĩnh vực liên quan đến NTTS;

2. Phụ trách công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS.

3. Tự lập trang trại nuôi trồng thủy sản với quy mô hộ gia đình.

4. Giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành NTTS bậc trung cấp hoặc các trường dạy nghề;

5. Chuyển đổi nhanh làm việc được ở các bộ phận về môi trường sinh thái, các cơ sở nghiên cứu, quản lý môi trường; các bộ phận điều tra nghiên cứu sinh vật thuỷ sinh tìm kiếm ngư trường khai thác và các bộ phận sản xuất, quản lý NTTS của các công viên, vườn quốc gia, cứu hộ động vật thủy sản.

 

V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

Mc tiêu Đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Kiến thức cơ s ngành

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

Kiến thức chuyên ngành

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Điều tra, đánh giá

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Tư vấn

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Thiết kế

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức thực hiện

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Qun lý, điu hành

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Gii quyết vn đề

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Làm vic theo nhóm

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

Ngoi ngữ

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Sử dụng phần mềm ứng dụng đặc trưng

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Ngoại ngữ                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Toán cao cấp

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Xác suất - Thống kê           

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

Tin học                                          

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Hóa phân tích

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Sinh học đại cương

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Phương pháp tiếp cận khoa học              

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Vi sinh vật học đại cương                       

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Thực vật thủy sinh

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Động vật thủy sinh

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Ngư loại 1 (cá)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Ngư loại 2 (giáp xác và nhuyễn thể)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Khí tượng hải dương học

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Sinh lý động vật thủy sản

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Hóa sinh

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Mô phôi học thủy sản

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật ứng dụng

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Ô nhiễm môi trường và độc tố trong nuôi trồng thủy sản

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

Di truyền và chọn giống thủy sản

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Bệnh học thuỷ sản

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản nước ngọt

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

Luật và chính sách phát triển nghề cá

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Phương pháp thí nghiệm và phân tích số liệu

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

Khuyến ngư

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

Kinh tế thủy sản

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

Kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập nghề

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Thực tập cuối khóa

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

 

Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

Ngoại ngữ                                                          

 

 

 

 

X

Tin học              

 

 

 

X

X

Pháp luật đại cương              

 

 

X

 

X

Hóa học                                 

X

X

 

X

X

Sinh học đại cương

X

X

 

X

X

Xác suất - Thống kê                                      

 

 

 

X

X

Vật lý đại cương

 

X

 

 

X

Hoá học phân tích

X

X

 

X

X

Vi sinh vật học đại cương

X

X

 

X

X

Phương pháp tiếp cận khoa học

X

 

X

X

X

Khí tượng hải dương học

X

X

 

X

X

Hóa sinh

X

X

 

X

X

Động vật thuỷ sinh

X

X

 

X

X

Thực vật thuỷ sinh

X

X

 

X

X

Sinh lý động vật thủy sản

X

X

 

X

X

Mô phôi học thủy sản

X

X

 

X

X

Ngư loại học 1 (cá)

X

X

X

X

X

Ngư loại học 2 (giáp xác và nhuyễn thể)

X

X

X

X

X

Vi sinh vật ứng dụng

X

X

 

X

X

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản

X

X

X

X

X

Di truyền và chọn giống thủy sản

X

X

 

X

X

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

X

X

 

X

X

Ô nhiễm môi trường và độc tố trong NTTS

X

X

 

X

X

Bệnh học thuỷ sản

X

X

 

X

X

Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

X

X

X

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản nước ngọt

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển

X

X

 

X

X

Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản

 

 

X

X

X

Luật và chính sách phát triển nghề cá

 

 

X

X

X

Phương pháp thí nghiệm và phân tích số liệu

X

 

 

X

X

Khuyến ngư

 

 

X

X

X

Kinh tế thủy sản

X

 

X

 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

 

 

X

X

X

Kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

 

 

X

 

X

Thực tập nghề

X

X

 

 

X

Thực tập tốt nghiệp

X

X

 

 

X

Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

X

X

 

 

X

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

Các Tin đã đăng

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012 3/15/2012 10:33:39 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình