TUYỂN SINH

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Lâm nghiệp

7/28/2017 4:26:55 PM

 CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Lâm nghiệp (Forestry)              

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với con đường lãnh đạo của Đảng; có đạo đức tốt, sức khỏe; nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc; kỹ năng thực hành thành thạo; có kiến thức chuyên ngành sâu, có khả năng nắm bắt tốt sự phát triển của khoa học công nghệ liên quan đến ngành nghề đào tạo; có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao sau khi ra trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

{C}·        {C}Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác –Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

{C}·         Có trình độ vững chắc về các môn học cơ sở như: sinh thái rừng, sinh lý thực vật, thực vật rừng, đo đạc, khí tượng thuỷ văn, động vật rừng, … để tiếp thu tốt các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

{C}·         Có hiểu biết sâu sắc về những kiến thức chuyên ngành như các nguyên lý lâm sinh, điều tra quy hoạch rừng, quản lí bảo vệ rừng, trồng rừng, khoa học đất, công nghiệp rừng, nông lâm kết hợp,...

{C}·      Có kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng trong lâm nghiệp, đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mốt số phần mềm xử lý trong lâm nghiệp;

{C}·      Có kiến thức tin học tương đương với trình độ B;

{C}·      Có khả năng tư duy sáng tạo trong nghề nghiệp

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cng:

{C}·        {C}Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy đo đạc, điều tra, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, thiết kế sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp.

{C}·        {C}Nhận biết cây rừng, phân loại rừng, phân loại gỗ, áp dụng các nguyên lý lâm sinh cơ bản trong sinh thái rừng, trồng rừng, chọn giống lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp...

{C}·        Tổ chức các hoạt động điều tra thu thập số liệu ngoại nghiệp, thành thạo việc xử lý, tính toán nội nghiệp, viết được các báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề trong lâm nghiệp như: Kỹ thuật lâm sinh, Điều tra quy hoạch, Khai thác rừng, Quản lý bảo vệ rừng ...

{C}·        Vận dụng tốt các nguyên lý lâm sinh vào các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, xây dựng được các mô hình sử dụng bền vững tài nguyên rừng.

{C}·       Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như Word, Excel, Powerpoint, Internet, phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp.

{C}·        {C}Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. Giao tiếp, đàm phán, diễn thuyết về lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

{C}·   {C} Xây dựng được các phương thức quản lý tài nguyên, các phương thức lâm sinh áp dụng trong lâm nghiệp;

{C}·        {C}Lập và thực hiện được các dự án liên quan đến lâm nghiệp;

{C}·        {C}Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, phân tích đánh giá hiệu quả của các phương thức lâm sinh;

{C}·        {C}Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ liên quan đến lâm nghiệp;

{C}·        {C}Có khả năng tổ chức và thực hiện các khóa tập huấn về lĩnh vực lâm nghiệp;

{C}·        {C}Có kỹ năng truyền thông, sử dụng được các phương tiện hỗ trợ;

{C}·        {C}Tổ chức và thực hiện được các hoạt động vườn ươm từ thu hái hạt giống, gieo ươm, gây tạo cây con;

{C}·        {C}Tổ chức và thực hiện được điều tra, quy hoạch rừng;

{C}·        {C}Tổ chức và thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nuôi dưỡng, tái phục hồi và làm giàu rừng;

{C}·        {C}Kiến tạo được rừng trồng và tái phục hồi được rừng tự nhiên;

{C}·        {C} Xây dựng và thực hiện được các phương án nuôi dưỡng, bảo vệ rừng;

{C}·        {C}Có kỹ năng tổ chức lao động, điều hành tổ chức sản xuất trong phạm vi xí nghiệp lâm nghiệp và đội sản xuất;

+  Kỹ năng mm:

-  Phân ch và x thông tin: Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo. Có khả năng phân tích, nhận định, phân loại thông tin chính xác, xử lý thông tin đảm bảo tính khoa học.

- Giải quyết vấn đề: Có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan chuyên môn một cách khoa học, logic và giàu tính thuyết phục. Kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực tiễn.

- Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, soạn thảo các mẫu văn bản thông thường, văn bản ngành, đàm phán, diễn thuyết và thuyết trình trước đám đông.

- Làm vic theo nhóm: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nghề nghiệp, chịu được áp lực trong công việc;

-  Ngoại ngữ: Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình độ Toeic 350 điểm, có thể giao tiếp thành thạo với người nước ngoài; có thể khai thác tài liệu nước ngoài về ngành lâm nghiệp;

{C}·        {C}3. Yêu cầu về thái độ:

{C}·        {C} Có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc; Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để phục vụ Tổ quốc; Đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân; Có tinh thần vị tha, thương yêu đồng bào

{C}·        {C}Nghiêm túc trong công việc, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tiếp cận và ứng dụng những công nghệ mới trong lĩnh vực lâm nghiệp để phục vụ sản xuất;

{C}·        {C}Tôn trọng đồng nghiệp, thường xuyên học hỏi;

{C}·        {C}Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỹ luật trong công việc;

{C}·        {C}Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng;

{C}·        {C}Chịu khó trong công việc, sẵn sàng làm việc những nơi có điều kiện khó khăn;

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

{C}·        {C}Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lâm nghiệp;

{C}·        {C}Viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn liên quan về lâm nghiệp;

{C}·        {C}Trong các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm nghiệp;

{C}·        {C}Các dự án liên quan đến lâm nghiệp, phát triển cộng đồng;

{C}·        {C}Giáo viên trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ lâm nghiệp (nếu có chứng chỉ sư phạm và các chứng chỉ khác đáp ứng đủ yêu cầu của cơ quan cần tuyển)

{C}·        {C}Có khả năng thành lập và điều hành các doanh nghiệp lâm nghiệp;

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

{C}·        {C}Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

{C}·        {C}Có khả năng tiếp tục học liên thông lên đại học ở các chuyên ngành có liên quan đến lâm nghiệp như: Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Lâm học; Quản lý bảo vệ rừng; Nông lâm kết hợp;…

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip, các kỹ sư  ngành Lâm nghiệp có kh năng:

1. Tiếp cn kiến thc, công ngh và k năng s dng c thiết bị hin đi trong nh vc Viễn thám, Quy hoạch lâm nghiệp, Xây dựng các quy trình kỹ thuật liên quan đến quản lý và phát triển tài nguyên rừng.

2. Có khả năng chuyển giao khoa học công nghệ đến người dân

3. Phân tích, x s liu thc nghim áp dng kết quả trong các lĩnh vực quản lý bảo vệ; Lâm học; Điều tra; Quy hoạch rừng.

4. Tổ chức làm việc nhóm có khoa học và hiệu quả, đánh giá, huy động khả năng tham gia các bên liên quan trong quán lý tài nguyên rừng, phát triển cộng đồng.

5. Phân tích tình hình thực tế, đề xut gii pháp kỹ thuật liên quan đến lâm nghiệp để không ngững nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm sức lao động.

6. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu mới có ảnh hưởng tích cực đến phát triển ngành lâm nghiệp

7. Hiu biết v xã hi, môi trưng, biết được các phong tục tập quán người dân ở các vùng sâu, vùng xa khi làm việc với cộng đồng.

8. S dụng thiết bị, máy móc hiện đại để nghiên cứu khoa học, áp dụng thực tiễn sản xuất.

9. S dụng các phn mm chuyên dùng để tính toán, phân tích, đánh giá và đưa ra những kết luận khoa học chính xác.

10. Giao tiếp ngoi ngữ tốt, truy cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip, các kỹ sư  ngành Lâm nghiệp có th:

1. Đảm nhận được các công việc liên quan đến kỹ thuật lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng, phát triển cộng đồng.

2. Tư vn, thiết kế chương trình quản lý tài nguyên cho các dự án nước ngoài

3. Làm vic c cơ quan qun lý có liên quan đến phát triển lâm nghiệp

4. Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp với các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành lâm nghiệp.

5. Xây dựng các quy trình kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp

6. Đánh giá tài nguyên chính xác, khoa học

7. Nghiên cứu khoa hc thuc c nh vực về lâm nghiệp.

8. Làm tại các trung tâm chuyển giao khoa học và công nghệ

          

 

 

    V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

 

 

Chuẩn đầu ra

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kiến thức cơ s ngành

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

Kiến thức chuyên ngành

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Tư vấn

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Thiết kế

x

 

x

x

 

x

 

 

x

x

 

Tổ chức thi công

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

Vận hành

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

Quản lý, điều hành

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Gii quyết vn đề

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

Giao tiếp

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Làm vic theo nhóm

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sinh thái rừng

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Lâm học nhiệt đới

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Trồng rừng

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Lâm nghiệp xã hội

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Nông lâm kết hợp

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Đo đạc lâm nghiệp

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Khai thác và vận chuyển lâm sản

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

Phòng chống cháy rừng

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Điều tra và quy hoạch rừng

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Đa dạng sinh học

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

GIS và viên thám

Cây rừng

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Cây rừng

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Giống cây rừng

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Bệnh cây rừng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Sanr lượng rừng

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

         

 VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

 

                       Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh thái rừng

x

 

x

x

x

 

x

x

Lâm học nhiệt đới

 

x

x

x

x

 

x

x

Trồng rừng

x

x

x

x

x

 

x

x

Lâm nghiệp xã hội

 

x

 

x

 

 

x

 

Nông lâm kết hợp

 

x

 

x

 

x

 

 

Đo đạc lâm nghiệp

 

 

 

x

 

 

 

x

Khai thác và vận chuyển lâm sản

x

x

x

x

x

x

x

x

Phòng chống cháy rừng

x

x

 

x

x

 

x

 

Điều tra và quy hoạch rừng

 

x

 

x

 

x

 

 

Đa dạng sinh học

x

 

 

x

 

x

 

x

GIS và viên thám

Cây rừng

x

x

x

x

 

x

 

x

Cây rừng

x

 

 

x

x

 

x

x

Giống cây rừng

x

 

 

x

 

 

x

x

Bệnh cây rừng

 

x

 

x

 

 

x

x

Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp

x

x

 

x

x

 

x

x

Sản lượng rừng

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012 3/15/2012 10:33:39 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình