TUYỂN SINH

Chuẩn đầu ra Đại học Nuôi trồng Thủy sản

7/28/2017 4:30:23 PM

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU CHUNG

Nhằm đào tạo những kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có nền tảng kiến thức về khoa học cơ bản; kiến thức và kỹ năng để nghiên cứu khoa học; có năng lực vững vàng về lý thuyết cũng như thực hành trong quản lý, quy hoạch và thiết kế các vùng nuôi, công trình phục vụ nuôi và sản xuất giống thủy sản; sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản.

 II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Kiến thức

- Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chính sách của Nhà nước, giáo dục Quốc phòng vào thực tế cuộc sống và nghề nghiệp;

- Áp dụng được những kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết vào việc học tập, nghiên cứu về chuyên môn;

- Áp dụng và phân tích được các kiến thức về sinh thái môi trường, sinh lý, mô phôi học động vật thuỷ sản vào chuyên ngành NTTS; áp dụng và khái quát được các kiến thức ngư loại học, sinh vật thuỷ sinh đối với ngành NTTS;

- Có kiến thức chuyên sâu để áp dụng vào thực tế sản xuất, công tác chuyên môn, như sản xuất giống nhân tạo các đối tượng thủy sản, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản, phòng trị bệnh và quản lý môi trường NTTS;

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo phần mềm thống kê và xử lý số liệu SPSS;

- Có kiến thức ngoại ngữ: biết tối thiểu 01 ngoại ngữ là Anh văn tương đương trình độ TOEIC 400 (nội bộ), có thể khai thác tài liệu nước ngoài về chuyên ngành NTTS.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp NTTS về kỹ thuật nuôi, sản xuất giống nhân tạo, phân loại xác định các yếu tố môi trường, phòng trị bệnh thủy sản;

          - Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các cơ sở NTTS, các hoạt động phòng trừ dịch bệnh, quản lý môi trường NTTS;

- Có khả năng tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn về lĩnh vực NTTS;

- Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ nuôi trồng các đối tượng chính ở Việt Nam;

- Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án NTTS quy mô nhỏ và vừa;

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác, khách hàng;

- Có tinh thần làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ;

- Có tính kiên nhẫn, biết khắc phục những khó khăn, trở ngại trong từng hoàn cảnh và không ngại gian khổ để hoàn thành công việc;

           - Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng, nhân dân.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất ở các cơ sở NTTS và các lĩnh vực liên quan đến NTTS; Làm việc tại các bộ phận quản lý môi trường nuôi, dịch bệnh trong các cơ sở hoặc khu vực sản xuất NTTS;

- Phụ trách công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS;

- Phụ trách công tác NTTS ở các cơ quan hành chính Nhà nước;

- Giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành NTTS bậc trung cấp, cao đẳng hoặc các trường dạy nghề;

- Chuyển đổi nhanh làm việc được ở các bộ phận về môi trường sinh thái, các cơ sở nghiên cứu, quản lý môi trường; các bộ phận điều tra nghiên cứu sinh vật thuỷ sinh tìm kiếm ngư trường khai thác và các bộ phận sản xuất, quản lý NTTS của các công viên, vườn quốc gia, cứu hộ động vật thủy sản.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

            - Nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn;

            - Tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực NTTS và các lĩnh vực liên quan.

            - Bồi dưỡng thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thể được trực tiếp giảng dạy các hệ cao đẳng, trung cấp, dạy nghề chuyên ngành NTTS.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

            Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản có khả năng:

1. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp NTTS về kỹ thuật nuôi, sản xuất giống nhân tạo, phân loại xác định các yếu tố môi trường, phòng trị bệnh thủy sản;

           2. Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các cơ sở NTTS.

3. Có khả năng tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn về lĩnh vực NTTS;

4. Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ nuôi trồng các đối tượng chính ở Việt Nam; khả năng trình bày kết quả.

5. Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án NTTS quy mô nhỏ và vừa;

6. Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc theo nhóm, làm việc độc lập;

7. Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác, khách hàng;

8. Có tinh thần làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ;

9. Có khả năng hiểu biết xã hội, khả năng khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động chuyên môn, có ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động nghề nghiệp.

10. Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê sinh học.

11. Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ hiệu quả, đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản có thể:

            1. Quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất ở các cơ sở NTTS và các lĩnh vực liên quan đến NTTS; Làm việc tại các bộ phận quản lý môi trường nuôi, dịch bệnh trong các cơ sở hoặc khu vực sản xuất NTTS;

2. Phụ trách công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS;

3. Phụ trách công tác NTTS ở các cơ quan hành chính Nhà nước;

4. Giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành NTTS bậc trung cấp, cao đẳng hoặc các trường dạy nghề;

5. Chuyển đổi nhanh làm việc được ở các bộ phận về môi trường sinh thái, các cơ sở nghiên cứu, quản lý môi trường; các bộ phận điều tra nghiên cứu sinh vật thuỷ sinh tìm kiếm ngư trường khai thác và các bộ phận sản xuất, quản lý NTTS của các công viên, vườn quốc gia, cứu hộ động vật thủy sản.

V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

Mc tiêu Đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

Kiến thức cơ s ngành

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

Kiến thức chuyên ngành

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Điều tra, đánh giá

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tư vấn

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Thiết kế

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Tổ chức thực hiện

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Qun lý, điu hành

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

Gii quyết vn đề

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

Làm vic theo nhóm

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Ngoi ngữ

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Sử dụng phần mềm ứng dụng đặc trưng

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Ngoại ngữ                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tin học              

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Pháp luật đại cương            

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Hóa học đại cương                                       

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học đại cương

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Xác suất - Thống kê                          

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý đại cương

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Toán cao cấp                         

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Hoá học phân tích

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Hoá học hữu cơ

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Sinh thái môi trường

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Sinh học phân tử

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật đại cương

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thủy sản đại cương

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Di truyền học đại cương

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Khí tượng hải dương học

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

Hóa sinh

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Động vật thuỷ sinh

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thực vật thuỷ sinh

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sinh lý động vật thủy sản

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mô phôi học thủy sản

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ngư loại học 1 (cá)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ngư loại học 2 (giáp xác và nhuyễn thể)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật ứng dụng

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

Di truyền và chọn giống thủy sản

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Ô nhiễm môi trường và độc tố trong NTTS

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

Bệnh học thuỷ sản

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Quy hoạch và quản lý NTTS ven bờ

 

X

 

 

X

X

 

X

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản nước ngọt

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

Luật và chính sách phát triển nghề cá

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

Phương pháp thí nghiệm và phân tích số liệu

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

Khuyến ngư

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

Kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thực tập nghề

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

 

Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

Ngoại ngữ                                                          

 

 

 

 

X

Tin học              

 

 

 

X

X

Pháp luật đại cương              

 

 

X

 

X

Hóa học đại cương                                               

X

X

 

X

X

Sinh học đại cương

X

X

 

X

X

Xác suất - Thống kê                                      

 

 

 

X

X

Vật lý đại cương

 

X

 

 

X

Hoá học phân tích

X

X

 

X

X

Hoá học hữu cơ

X

X

 

X

X

Sinh thái môi trường

X

X

 

X

X

Sinh học phân tử

X

X

 

X

X

Vi sinh vật đại cương

X

X

 

X

X

Thủy sản đại cương

X

X

X

X

X

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

 

X

X

X

Di truyền học đại cương

X

X

 

X

X

Khí tượng hải dương học

X

X

 

X

X

Hóa sinh

X

X

 

X

X

Động vật thuỷ sinh

X

X

 

X

X

Thực vật thuỷ sinh

X

X

 

X

X

Sinh lý động vật thủy sản

X

X

 

X

X

Mô phôi học thủy sản

X

X

 

X

X

Ngư loại học 1 (cá)

X

X

X

X

X

Ngư loại học 2 (giáp xác và nhuyễn thể)

X

X

X

X

X

Vi sinh vật ứng dụng

X

X

 

X

X

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản

X

X

X

X

X

Di truyền và chọn giống thủy sản

X

X

 

X

X

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

X

X

 

X

X

Ô nhiễm môi trường và độc tố trong NTTS

X

X

 

X

X

Bệnh học thuỷ sản

X

X

 

X

X

Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

X

X

X

X

X

Quy hoạch và quản lý NTTS ven bờ

 

 

X

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản nước ngọt

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

X

X

 

X

X

Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển

X

X

 

X

X

Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản

 

 

X

X

X

Luật và chính sách phát triển nghề cá

 

 

X

X

X

Phương pháp thí nghiệm và phân tích số liệu

X

 

 

X

X

Khuyến ngư

 

 

X

X

X

Ngoại ngữ chuyên ngành

 

 

X

X

X

Kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

 

 

 

 

X

Thực tập nghề

X

X

 

 

X

Thực tập tốt nghiệp

X

X

 

 

X

Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

X

X

 

 

X

 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Các Tin đã đăng

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012 3/15/2012 10:33:39 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình