TUYỂN SINH

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG, LÂM HỌC, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, CHĂN NUÔI-THÚ Y, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

3/21/2018 9:29:25 AM

CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC

CHUYÊN NGÀNH: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI - THÚ Y

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình