ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

GV.THS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

11/27/2020 5:54:56 AM
Các Tin đã đăng

  GV. Ths HOÀNG ANH VŨ 10/16/2016 10:49:06 AM

  GV.ThS NGUYỄN THỊ THANH THÙY 10/16/2016 10:39:35 AM

  GV.ThS PHAN THỊ MỸ HẠNH 10/16/2016 10:38:08 AM

  gv.ThS VÕ THỊ NHO 10/11/2016 8:44:43 AM

  GV.ThS LÊ THỊ THU PHƯƠNG 10/11/2016 8:43:41 AM

  GVC.ThS BÙI THỊ THỤC ANH 10/3/2016 4:27:25 PM

  GV.ThS NGUYỄN THỊ HƯƠNG BÌNH 10/3/2016 4:23:26 PM

  GV.NCS NGUYỄN THỊ TUẤN DIỆP 9/1/2016 8:44:11 AM

  GV.ThS NGUYỄN QUANG HÙNG 8/18/2016 10:49:19 AM

  GV.ThS TRẦN THỊ YÊN (phó trưởng bm nông nghiệp) 8/18/2016 10:21:58 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình