TUYỂN SINH

KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ, CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ KHỞI NGHIỆP

3/16/2018 8:33:03 AM

 

KHOA NÔNG  - LÂM - NGƯ  (THE FACULTY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES)

1. Lịch sử hình thành (Development)

            Khoa Nông - Lâm –Ngư, Trường Đại học Quảng Bình được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2007. Khoa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao và nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý tài nguyên môi trường và Sinh học, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. (The Faculty of Agriculture, Forestry and Fisheries was founded on the 1st November 2007. The faculty supplies highly skilled labour and conducts studies on agriculture, forestry, fisheries, rural development, natural resources management and biology. These contribute to socio-economic development of the provinces of Quang Binh and the North Central Coast of Vietnam)  

2. Đội ngũ giảng viên (Staff)

- Tổng số 28 CBGV, được đào tạo tại nhiều nước phát triển trên thế giới như Nga, Nhật, Úc, Trung Quốc và Thái Lan và Việt Nam. (Total: 28. They havestudied postgraduate in Russia, Japan, Australia, China, Thailand and Vietnam)

- Trình độ chuyên môn giảng viên: 4 Tiến sĩ, 4 Nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 2 Nghiên cứu sinh trong nước, 18 Thạc sĩ. (Degrees: 4 doctors, 4 PhD students studying overseas, 2 PhD students studying in Vietnam, 18masters)

3. Ngành nghề đào tạo (Courses)

3.1. Hệ chính quy  (Full-time courses)

Bậc Đại học đào tạo 5 ngành gồm: Quản lý tài nguyên và Môi trường, Phát triển nông thôn, Lâm học, Sư phạm Sinh học, Quản lý tài nguyên rừng. (Fivebachelor courses: Bachelor of Natural Resource and Environmental Management; Bachelor of Rural Development; Bachelor of Forestry; Bachelor of Biological Pedagogy ; Bachelor of Forest Resource Management)

Bậc Cao đẳng nghề đào tạo 2 ngành gồm: Nuôi trồng Thủy sản, Chăn nuôi - Thú y. (Two diploma courses: Diploma of Fisheries; Diploma of Animal Science and Veterinary)

3.2. Hệ liên thông, văn bằng 2, VLVH (Part-time courses)

Ngoài ra, Khoa còn đào tạo các lớp liên thông hệ chính quy, văn bằng 2, VLVH các ngành trên. (The faculty is also offering part-time courses of the above majors)

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình