NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Nông - Lâm - Ngư phối hợp triển khai thành công đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và hệ thông tin địa lý phục vụ công tác bảo tổn các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử nghiệm tại Thành phố Huế và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng”

4/19/2018 8:42:32 AM
Việc nghiên cứu sử dụng dữ liệu VNREDSat-1 trong phát triển bền vững các Di sản miền Trung có nhiều ý nghĩa cả về khoa học, công nghệ, ứng dụng và cả ý nghĩa chính trị. Tiếp cận theo hướng nghiên cứu này, nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS. Phạm Văn Cự đứng đầu và một số thành viên đối tác thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Khoa Nông – Lâm – Ngư Trường Đại học Quảng Bình, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và Viện Nghiên cứu Khoa
Khung nghiên cứu của đề tài
          Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu chính, một là đánh giá khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ bảo tồn Di sản Văn hóa và Di sản Thiên nhiên, góp phần quảng bá việc sử dụng sản phẩm vệ tinh VNREDSat-1; hai là phát triển nguồn lực, trong đó có nguồn lực địa phương, về nghiên cứu và ứng dụng viễn thám phục vụ bảo tồn và phát triển du lịch trong bối cảnh nghiên cứu Di sản Văn hóa tại Thành phố Huế và Di sản thiên nhiên tại hai xã Sơn Trạch và Tân Trạch thuộc khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.
          Hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả nghiên cứu bao gồm:
Áp dụng thành công tiếp cận liên ngành theo quan điểm của UNESCO trong đánh giá và chứng minh được tính hai chiều của mối quan hệ giữa động lực phát triển do Di sản tạo ra và nhu cầu bảo tồn Di sản tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Bình.
Biến động lớp phủ sử dụng đất được đề tài sử dụng như chỉ báo quan trọng của các hoạt động liên quan đến phát triển, trong bối cảnh tổ hợp di tích ở thành phố Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới (1993) và cảnh quan địa chất của hệ thống hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới (2003). Có thể khẳng định, mặc dù có nhược điểm về độ rộng cảnh hạn chế, nhưng dữ liệu VNREDSat-1 hoàn toàn có thể sử dụng cho chiết xuất thông tin của các đối tượng có ý nghĩa cho công tác bảo tồn Di sản kể cả ở khu vực đô thị.
         
Kết quả hiệu chỉnh hình học, khí quyển và tính toán các chỉ số vật lý từ ảnh Vệ tinh VNREDSat-1
Chứng minh được rằng Di sản Thế giới tại thành phố Huế và Quảng Bình đã thúc đẩy du lịch và thúc đẩy khối dịch vụ, thúc đẩy phát triển hạ tầng và đô thị hoá. Mặt khác, đề tài cũng chứng minh được rằng các hoạt động này lại đang tác động đến một số giá trị của hai Di sản, đặc biệt là các yếu tố cảnh quan hợp phần của Di sản.
Tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, kết quả phân tích nhân tố cho phép kết luận về tác động của sự thay đổi sinh kế tại khu vực Sơn Trạch đưới tác động của phát triển du lịch sau 2003, đặc biệt từ 2010 trở lại đây.
Tại Huế, việc tăng trưởng lượng du khách giúp phát triển du lịch và hạ tầng đô thị đặc biệt là sau khi UNESCO công nhận các tổ hợp di tích ở thành phố Huế là Di sản Văn hoá Thế giới, và cũng tạo được sự biến đổi tích cực về sinh kế cho cư dân sống quang các di tích. Tuy nhiên, sự phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng như các nhà hàng, khách sạn cũng tạo sức ép lên một số yếu tố cảnh quan có giá trị của tổ hợp di tích ở các khoảng cách khác nhau.
Trong hơn hai năm triển khai đề tài, nhóm tác giả đã xây dựng được một nhóm làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Khoa Nông - Lâm - Ngư Trường Đại học Quảng Bình, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tri thức về bảo tồn của các chuyên gia ở Huế và ở Vườn Quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập khung lý thuyết ngay từ lúc mới triển khai. Điều này cho phép tạo cách tiếp cận liên ngành cho đề tài, giúp các kết quả thực tiễn và sát với ứng dụng hơn. Thực tế hợp tác đã giúp đề tài tạo được một nhóm công tác ở địa phương nhằm hợp tác nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong tương lai.
Ngoài ra, Đề tài công bố 02 bài báo quốc tế và 03 bài báo trong nước, góp phần đào tạo 05 cử nhân địa lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 02 học viên cao học và 01 nghiên cứu sinh với đề tài về đô thị hoá ở thành phố Huế.
 
Hội thảo tổng kết đề tài
 Triển khai tập huấn ứng dụng WEBGIS
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình