TUYỂN SINH

NGHIỆM THU THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU "MÔ HÌNH TRỒNG CÂY MĂNG TÂY XANH"

5/26/2018 8:09:13 AM
Vào ngày 22/5/2018, trường Đại học Quảng Bình đã nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: " Nghiên cứu mô hình cây măng tây xanh" do TS. Trần Thế Hùng làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự hội đồng nghiệm thu có PGS.TS Nguyễn Đức Vượng, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng; TS. Võ Thị Dung, TP QLKH&HTQT, thư ký hội đồng; TS. Nguyễn Đức Thành, Phản biện 1; TS. Nguyễn Cẩm Long, Phản biện 2; TS. Nguyễn Trường Hải, Ủy viên.

Qua gần 2h làm việc, hội đồng đã nghe TS. Trần Thế Hùng báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian thực hiện đề tài, cũng như những đề xuất, kiến nghị trong thời gian sắp tới. 

Kết quả: đề tài được hội đồng nghiệm thu thành công.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình