TUYỂN SINH

QUY ĐỊNH NCKH TRONG SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN 2017-2018

5/7/2018 10:34:16 AM
Quy định số 380/QĐ-ĐHQB ngày 11tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

LƯU ĐỒ CÁC BƯỚC VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN HẰNG NĂM

Lưu ý: Để đọc và dowload được các file đính kèm: click mở file/xóa nlng. trên đường link\Enter

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình