TUYỂN SINH

TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

3/5/2018 9:40:18 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

       KHOA NÔNG – LÂM – NGƯ

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC: 2017 - 2018

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

1

CS.15.2018

Nghiên cứu khả năng kháng sinh trưởng của cây Phi lao bằng phương pháp giâm hom, phục vụ cho công tác trồng rừng phòng hộ và cảnh quan tại tỉnh Quảng Bình

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương

30.000.000

2

CS.16.2018

Nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rắn mối Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) tại Quảng Bình

ThS. Diệp Thị Lệ Chi

20.000.000

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình