TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

 
  • BA CÔNG KHAI   

    BA CÔNG KHAI

    Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Viện Nông nghiệp và Môi trường. Viện xây dựng Quy chế công khai năm học 2021-2022.

    08/11/2021 23:21

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Viện Nông nghiệp và MT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình